اعزام تقلیدصدا ومجری شومن امیرو احسان معدنی پوربه بابل سر

اعزام تقلیدصدا و مجری شومن امیرو احسان معدنی پوربه بابل سر توسط گلوبال مجری اول مهر 1395 اجرا گردید و مراسم موفقیت امیز اعلام شد.  برای رزرو با کیفیت عالی و دستمزد مناسب تماس بگیرید 02144269712- 09016163283

تاریخ درج: 1395/07/03
منبع: گلوبال مجری